Vòng Quay M4A1 Huyền Thoại

0 1 2 3 4 5 6 7 8
/100 POW
Tích đủ 100 sẽ nổ hũ kim cương