Vòng Quay Mừng Năm Mới 2022

Play Center Play
/200 POW
Tích đủ 200 sẽ nổ hũ kim cương

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
Trà pháo hoa 8000 kim cương 21-01-2022 06:40:29
Trà mâm ngủ quả 9999 kim cương 21-01-2022 06:40:09
Lan Anh mứt tết 500 kim cương 21-01-2022 06:40:00
Lan Anh bánh chưng 1000 kim cương 21-01-2022 06:39:38
Thien Thang cây đào 8 kim cương 21-01-2022 06:39:23
Thien Thang cây đào 8 kim cương 21-01-2022 06:39:18
Kkk mứt tết 500 kim cương 21-01-2022 06:39:01
Kkk cây đào 8 kim cương 21-01-2022 06:38:37
Thien Thang cây đào 8 kim cương 21-01-2022 06:38:34
Hiếu Bênh mứt tết 500 kim cương 21-01-2022 06:37:47
Hiếu Bênh bánh tét 5000 kim cương 21-01-2022 06:37:07
Nguyễn Thị Thảo Ly cây quất 250 kim cương 21-01-2022 06:36:13
Nguyễn Thị Thảo Ly mâm ngủ quả 9999 kim cương 21-01-2022 06:36:32
Ng BaoNgoc mâm ngủ quả 9999 kim cương 21-01-2022 06:35:26
Ng BaoNgoc cây quất 250 kim cương 21-01-2022 06:35:29
Vy Lý mâm ngủ quả 9999 kim cương 21-01-2022 06:34:14
Vy Lý mâm ngủ quả 9999 kim cương 21-01-2022 06:34:22
Ngoc bánh chưng 1000 kim cương 21-01-2022 06:33:36
Ngoc mứt tết 500 kim cương 21-01-2022 06:33:42
Phan Bảo Duy bánh tét 5000 kim cương 21-01-2022 06:32:55
DANH MỤC VÒNG QUAY